Visita guiada pel visor de pressupostos

L'objectiu de la pàgina de pressupostos del Consell de Menorca és que qualsevol ciutadà sigui capaç de trobar, a uns pocs clics, de manera visual i sense haver de revisar pàgines i pàgines de taules, qualsevol línia dels comptes dels darrers anys. Si és la primera vegada i no saps per on començar, t'acompanyem en un primer passeig.

De les grans xifres al detall

Des de la portada pots accedir a la visió global, que et dóna una idea general dels ingressos i les despeses, o accedir a la pàgina de polítiques de despesa, en la qual, d'un sol cop d'ull, pots veure com es reparteix el pressupost i quins són els grans blocs. Si et fixes en els colors, veuràs que estan agrupats per tipus bàsics a la barra superior i que, per exemple, el 26,7% del pressupost del 2019 es destina a les actuacions de caràcter econòmic.

Des d'aquestes grans xifres pots anar baixant, segons t'endinses en cadascuna d'elles, fins a arribar a nivells de detall molt més precisos. Per exemple: des de 'comerç, turisme i petites i mitjanes empreses' pots passar a veure la partida de 'promoció turística' en detall.

No només el pressupostat, també el gastat

La pàgina web dels pressupostos del Consell de Menorca no només informa de forma gràfica del repartiment dels pressupostos, sinó també de l'estat d'execució mensual. És a dir, pots saber quant s'ha gastat de cada partida fins a la data d'actualització. Així, el que s'ha gastat apareix al costat del que s'ha pressupostat en totes les taules de la web i, a més, de forma gràfica, en les visualitzacions. Les franges més oscures de la visió global, per exemple, mostren quant s'ha gastat o ingressat, de moment, del total previst en els pressupostos (el fons més clar).

També els ingressos

Aquesta web també inclou detalls sobre les partides d'ingressos. La visualització mostra el repartiment dels grans blocs i com, per exemple, les transferències del Govern de les Illes Balears són la major font de finançament del Consell, seguides per les transferències de l'Administració de l'Estat, que son les entitats encarregades de recaptar impostos com l'IVA i l'IRPF.

Més ràpid: usa el cercador

Fins ara hem estat navegant, amunt i avall, per anar al detall o descobrir els grans números. Però, si t'interessa un assumpte concret, hi ha una opció molt més directa: fer ús del cercador, que rastreja en els pressupostos i en les pàgines d'ajuda com aquesta. Introdueix, per exemple, la paraula 'ITV'. La cerca et tornarà diversos resultats: si punxes en el primer d'ells podràs veure el pressupost i els ingressos per la realització d'activitats de competència local.

L'evolució des del 2012

A vegades la teva curiositat anirà més enllà i voldràs saber com ha evolucionat una determinada despesa o ingrés en els últims anys. Es destina més a una determinada partida o s'ingressa més d'un impost concret ara que fa uns anys? La web de pressupostos del Consell de Menorca conté dades des del 2012. Així, per exemple, pots saber quant s'ha pressupostat, i gastat, en carreteres des d'aquest any.

Qui ho gasta?

Fins ara ens hem centrat en la classificació funcional o per programes, és a dir, a què es destinen els diners. Però, en alguns casos, és interessant saber quin organisme és l'encarregat de la gestió. Per exemple, en el programa de serveis de caràcter general pots veure, desglossat després d'obrir l'apartat del Consell, la part que gestionen les diferents àrees.

Com es gasta?

La tercera pota d'un pressupost de despeses és la classificació econòmica o, el que és el mateix, en què es gasta els diners? És a dir: aquest punt explica si es tracta de despeses de personal, despeses en béns i serveis, inversions o transferències a altres entitats. Per exemple, si prestem atenció al detall del pressupost de habitatge i urbanisme veurem que la franja més destacada, en color blau, és el pagament de nòmines. La taula inferior ho confirma: més de 800.000 dels 1,5 millons d'euros pressupostats per a 2019 estan destinats a les despeses de personal.

Un altre exemple: en el programa de serveis socials i promoció social la franja més gran, sempre en blau, està destinada a les transferències que es fan a altres entitats. En aquest cas, es tracta del diners que proporciona el Consell als ajuntaments, consorcis, organismes autònoms i ONG que s'encarreguen de prestar aquests serveis directament a la ciutadania.

Si tens dubtes, consulta el glossari

Conceptes com estalvi, tipus de classificació del pressupost (segons vulguem posar el focus en per a què es gasta, qui el gasta o en què es gasta) i definicions dels principals impostos pots trobar-los al glossari. Perquè no et quedin dubtes.